Statsadvokaten fikk tilstrekkelig medhold i anklagene mot Oslo katolske bispedømme (OKB) til at de ikke anker saken.