– Det er den enkelte kommunes ansvar å fastsette sats for tilskudd i tråd med reglene i lov og forskrift, og til å kvalitetssikre egen praksis, opplyser Kulturdepartementet i en e-post til Vårt Land.