– Hvordan kan det forsvares at en kommune skal bruke 60 millioner kroner på én kirke når de har ti andre som også må vedlikeholdes? spør ordfører i Mandal kommune, Alf Erik Andersen (Frp).

Vårt Land har i sommer rettet søkelyset mot landets 159 steinkirker som er i særlig dårlig stand. Men problemet er ikke begrenset til disse: For eksempel er Mandal kirke, Norges største trekirke, i fare på grunn av omfattende sopp og råte.

– Beløpet blir bare høyere og høyere. Vi er helt avhengige av at vedlikehold av slike kirker ikke bare kommer som en post på statsbudsjettet, men legges inn i en langsiktig plan, sier Andersen.

LES OGSÅ: Fredede kirker sliter mest

Går sakte

Fredag på Arendalsuka deltok han, i regi av KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, i en samtale om vi kan ta vare på kirkene i fremtiden – og i så fall – hvem er det som har ansvaret?

I dag er det kommunene som har det økonomiske ansvaret for vedlikehold og istandsetting av kirkene. Den klare talen fra både Andersen og de andre i panelet, KAs Øystein Dahle, Kristelig folkepartis Geir Jørgen Bekkevold og Høyres Kristin Ørmen Johnsen, er at staten må ta et mye større økonomisk ansvar for disse kirkene.

– Allerede i 2015 ba et enstemmig storting regjeringen utarbeide en strategi for bevaring av disse kirkene. Vi hadde håpet at vi skulle få svar mye raskere, men vi får samtidig klare signaler om at dette blir tatt på alvor, understreket Bekkevold.

LES MER: Ber politikerne ta grep

Spleiselag

Ørmen Johnsen sa hun er like utålmodig, men innrømmet at etterslepet nå er blitt så omfattende at det blir utfordrende å sette i gang med tiltakene.

– Det er heller ikke sånn at det skjer mirakler bare staten tar over finansieringen. Derfor må vi også se på alternative finansieringsmodeller som i større grad minner om et spleiselag, lød det fra Høyre-politikeren. Mandal-ordfører Andersen mener dette er urealistisk, og at ansvaret må fordeles mellom stat og kommune.