– Når staten er inne i bildet, må vi sette barnets beste først. Jeg mener det mest optimale er å vokse opp med mor og far. Da blir man ikke stående alene igjen hvis én faller fra. Jeg tror også barn har godt av å vokse opp med en mor- og en farsrolle, sier Fremskrittspartiets Erlend Wiborg, leder i arbeids- og sosiakomiteen på Stortinget.