– For første gang går tre store organisasjoner sammen og peker på en felles plattform for kristne friskoler. Det gir et tydelig signal til disse organisasjonenes medlemmer, sier rektor og leder i Kristent Fellesskap Norge (KF), Svein Bjarte Sårheim.