Når kommunene legger ned små skoler, kan det skape åpninger for at privatskoler fyller tomrommet. Ett av alternativene når den offentlige skolen blir lagt ned, er å starte en lokal montessoriskole.