– Mor Teresas liv var så sterkt at mirakler i hennes tilfelle blir ­sekundært. Hun kunne sikkert blitt helgen uten mirakler óg, men for ikke å la det gå inflasjon i helgenkåringene, trengs det noen ytre, overnaturlige ­bekreftelser, sier Else-Britt Nilsen, nonne ved Katarinahjemmet og leder for det katolske studie­tilbudet ved Det teologiske ­Menighetsfakultet.