Ramadan 2020 blir ei fastetid for historiebøkene.

Der muslimar vanlegvis kjem saman for å be og lese Koranen, hindrar fleire land sine korona-restriksjonar måtane og plassane ein tradisjonelt møtest på.

Men sjølv om koronaviruset råkar verda, held dei fleste på sjølve fasten likevel. Slik løyste muslimar starten ulike plassar i verda:

Frivillige desinfiserer den historiske Badshadi-moskeen før Ramadan kan byrje i Lahore i Pakistan.
Foto: K.M. Chaudary
Frivillige desinfiserer den historiske Badshadi-moskeen før Ramadan kan byrje i Lahore i Pakistan. Foto: K.M. Chaudary / AP Photo.

 

Muslimske menn i Aceh-provinsen i Indonesia ber si tradisjonsrike 'tarawih'-bøn, og markerer Ramadans første kveld. Dei sit tett-i-tett, trass i eit tidlegare virusutbrot i ein moské i nærleiken.
Foto: Zik Maulana
Muslimske menn i Aceh-provinsen i Indonesia ber si tradisjonsrike 'tarawih'-bøn, og markerer Ramadans første kveld. Dei sit tett-i-tett, trass i eit tidlegare virusutbrot i ein moské i nærleiken. Foto: Zik Maulana / AP Photo.

 

Fastemånaden blir stillare enn vanleg i Madrid i Spania. Retningslinjene for Covid-19 har tømt skohylla i Islamic Cultural Center and Mosque.
Foto: Bernat Armangue
Fastemånaden blir stillare enn vanleg i Madrid i Spania. Retningslinjene for Covid-19 har tømt skohylla i Islamic Cultural Center and Mosque. Foto: Bernat Armangue / AP Photo.

 

I Marseille i Sør-Frankrike har dei tenkt nytt. Imam Abderrahmane Ghoul i Tahara-moskeen kringkastar fredagsbøna via radio til dei tusen heimar.
I Marseille i Sør-Frankrike har dei tenkt nytt. Imam Abderrahmane Ghoul i Tahara-moskeen kringkastar fredagsbøna via radio til dei tusen heimar.​ Foto: Daniel Cole / AP Photo.

 

Her lagar dei matpakkar til muslimske migrantar til iftaar, måltidet som bryt den dagslange fasta. I Mumbai i India er Ramadan vesentleg mindre folkerik enn vanleg. Folk må stort sett halde seg heime.
Her lagar dei matpakkar til muslimske migrantar til iftaar, måltidet som bryt den dagslange fasta. I Mumbai i India er Ramadan vesentleg mindre folkerik enn vanleg. Folk må stort sett halde seg heime. Foto: Rajanish Kakade / AP Photo.

 

Med litt avstand møtest dei geistlege i ein elles tom moské i Sarajevo i Bosnia.
Med litt avstand møtest dei geistlege i ein elles tom moské i Sarajevo i Bosnia. Foto: Kemal Softic / AP Photo.