For få uker siden var det heftig intern debatt i Venstre etter at partiprofil Raja i et notat ville åpne for å gå inn i regjering med Frp allerede nå.