Opptellingen av bispestemmer fra kirkelige råd og ansatte, samt proster og teologiprofessorer over hele landet, er nå ferdig. Konklusjonen er at Helge S. Gaard er den som er sterkest ­ønsket som ny biskop i Stavanger, mens Torstein Lalim og Sigrid Sigmundstad, den eneste kvinnen, er ute av diskusjonen.