– Vi må ikke klassifisere medlemskap i kirken ut ifra hvor aktive medlemmene er. Med en gang vi setter andre kriterier enn dåpen på å være medlem i kirken representerer vi etter mitt syn noe annet enn evangeliet. Det er en meget farlig vei å gå, mener biskop i Sør-Hålogaland, Ann-Helen Fjelstad Jusnes.