Nyhet

I sitt alternative budsjett vil partiet kjempe inn igjen de pengene til den tradisjonsrike og langsiktige hjelpen som mange organisasjoner driver, spesielt i de fattigste delene av Afrika.

– Denne hjelpen motvirker nemlig at det skapes nye flyktninger, sier Grande.

Dermed spisses det forestående bistandsoppgjøret i høstens budsjettkamp. Fredag vakte det sterke reaksjoner da regjeringen i ekstrabudsjettet forslo å kutte nye 968 millioner kroner fra bistandskapittelet «sivilt samfunn».

Sjokkmeldingen kom nemlig på toppen av omdisponeringen på 450 millioner kroner i det opprinnelige budsjettet. I sum ryker da hele 1418 millioner til det som sentrumspartier omtaler som hjelp til «de fattigste»