– Partene har hatt lang til å tenke­ på plan A og B. Derfor burde forhandlingsspillet avklares fort, mener valgforsker Anders Todal­ Jenssen ved NTNU.