Nyhet

– Jeg tror et betydelig antall prester i vårt bispedømme, trolig et flertall, ønsker å benytte seg av en slik reservasjonsrett, sier Nordhaug til Bergens Tidende.

I dag kan prester med loven i hånd reservere seg mot å vie fraskilte og homofile. Denne rettigheten vil bli gjelde også når Den norske kirke blir klar for å vie likekjønnede par. Begge fløyene i kirkevalget vil kjempe for at dette blir videreført.

– Det er en bred enighet om at det fortsatt skal være slik, og det er jeg sikker på vil sikres via fremtidige vedtak fra Kirkemøtet, sier Nordhaug, som er biskop i Bjørgvin, som omfatter Hordaland og Sogn og Fjordane.

LES OGSÅ: Prester skal ikke tvinges til å vie homofile