Torsdag fikk selskapet Nussir konsesjon til å drive gruvedrift i Kvalsund i Finnmark. De fikk også tillatelse til å dumpe avfallet i Repparfjorden.