– Mange ønsker at Den norske kirke skal være en nasjonal folkekirke. Skal vi fortsatt ha dét, må stat og kommune stille opp med bevilgninger som sikrer dette, sier Kjersti Toppe, medlem av Senterpartiets programkomité, som i dag legger fram første utkast til nytt partiprogram.