Nyhet

På meningsmålingen som Norstat har utført for Vårt Land rykker Frp 2,8 prosentpoeng tilbake og Sp går 2,3 prosent frem. Bakgrunnstallene viser drama for Siv Jensens parti:

For første gang i Vårt Lands måling finner nemlig Norstat flere respondenter som oppgir at de vil stemme Sp enn Frp. Men i målinger vekter byråene tallene blant annet opp mot tidligere valg. Derfor noteres Frp til det offisielle resultatet 13,2 prosent – og Sp til 10,9 prosent i oppslutning.

Forskjellen er på 2,3 prosentpoeng. Ut fra råtall og med hensyn til feilmarginer i materialet mener valgforsker Bernt Aardal at Sp og Frp i denne enkeltmålingen kan være jevnstore.

– Forskjellen mellom Sp og Frp ligger innenfor feilmarginen både for veide og uveide tall, påpeker han.