– Ønsker rike mennesker å ha hushjelp, skal ingen nekte dem det, naturligvis. Men da må de skaffe seg dette, hushjelper. De kan ikke misbruke au pair-ordningen.