– Har vi ikke prester til å holde menighetene levende og kirkedørene oppe, er jeg bekymret for Den norske kirkes fremtid som landsdekkende folkekirke, sier Åslaug Sem-Jacobsen.

Tirsdag kommer Senterpartiets alternative statsbudsjett. De gir til sammen 32 millioner kroner mer til Den norske kirke enn regjeringen gjør med KrF på laget.

Fire millioner av disse er tiltenkt et program for å rekruttere flere prester i distriktene.

Bekymret for prestemangel

Nylig meldte NRK at prestemangelen øker og verst stilt er distriktene.

– Vi er bekymret for det. Kirken er i en omstillingsfase nå og for Sp er folkekirkens tilstedeværelse i hele landet viktig, sier Sem-Jacobsen.

Dere utfordrer KrF som kirkeparti?

– I praksis gjør vi det i budsjettet. Men saken er viktigst, og her spiller vi på lag med KrF.

Sp gir tre millioner til flere diakonstillinger og fem millioner mer enn regjeringen til Sjømannskirken.

– Vi er opptatt av å styrke Sjømannskirkens arbeid, sier Sem-Jacobsen.

Middelalderkirker i stein

Hele 50 millioner drysser Sp over historiske kirker. 20 av de 32 millionene ekstra millionene til Den norske kirke er tiltenkt fredede og verneverdige kirker.

I tillegg bevilger Sp 30 millioner til Riksantikvaren til vedlikehold middelalderkirker. Sem-Jacobsen sier de er spesielt opptatt av de 159 middelalderkirkene i stein, som har et enormt vedlikeholdsetterslep.

– Flest mulig middelalderkirker bør være istandsatt innen jubileet for kristningen av Norge i 2030, sier hun.

Kan du love at dere følger opp med penger nok til det fremover?

– Nei, men dette er et høyt prioritert område for oss.

Mener Venstre har sviktet

30 millioner er en dråpe i havet i møte med et etterslep i milliardklassen?

– Det er ikke bare en dråpe. Bare å få satt i gang arbeidet vil ha ganske mye å si.

Før Venstre gikk i regjering, påla opposisjonen regjeringen å legge fram en kulturminneplan. Ifølge Sem-Jacobsen ventes regjeringen å legge den fram snart.

– Vi hadde forventet en bedre kulturminnepolitikk med Venstre i regjering. Foreløpig virker det som de venter på behandlingen av stortingsmeldingen om Opplysningsvesenets Fond til våren.

Sps alternative budsjett blir strammere i år

Også i fjor ga Sp mer til Den norske kirke enn regjeringen gjorde før forhandlinger med KrF. Men så kom det fram at Sp budsjetterte med å spare ti millioner på avbyråkratisering i kirken.

I år ligger det ikke et slikt kutt i Sps budsjett. Sp gir dessuten 5,7 millioner mer enn i regjeringen til andre trossamfunn.

Er det lett å være rundhåndet når regjeringen har flertall og Sp får null gjennomslag?

– Vi strammer inn budsjettet vårt sammenlignet med i fjor. Vi er klare til å ta over makten.

Les mer om både Sp, kirkebudsjett og middelalderkirker

I fjor varslet Sp kirkekamp mot de blå

Så kontret KrF alle regjeringens kirkekutt i budsjettforhandlingene

I fjor ble Vårt Land Trine Skei Grande til middelalderkirken i hjembygda. Da lovet hun ekstra innsats for steinkirkene

Så kom statsbudsjettet og Sp anklaget Venstre for å svikte middelalderkirkene i stein