I fjor trådte påbudet om at kun offentlig godkjente aktører kan utføre rituell omskjæring på gutter i kraft.