I en rekke saker har Sps Kjersti Toppe og KrFs Olaug Bollestad utgjort et motkulturelt tospann i helsepolitiske saker på Stortinget. Men nå synger Toppe ut: