Frasen «redusere byråkrati» er nevnt over 80 ganger i Senterpartiets alternative budsjettforslag som ble presentert i går. Det å høvle over og kutte i offentlig, sentral, administrasjon er en av partiets hovedkilder for å skaffe rom til Sp-markeringer.