Det kan føre fram til en reform av abortlovene i landet, som er blant de strengeste i verden.

I Sør-Korea tillates kun abort når voldtekt eller incest ligger bak, eller når morens helse står i fare.

– Abortforbudet begrenser kvinners rett til å forme sin egen skjebne, og bryter med deres helserettigheter ved å hindre tilgangen til trygge og betimelige medisinske prosedyrer, heter det i rettens uttalelse. Beslutningen ble tatt med tilslutning fra sju av de ni i dommerpanelet.

– Embryoer er fullstendig avhengig av morens kropp for overlevelse og utvikling, så det kan ikke konkluderes med at de er separate individer, står det videre.

Abortforbudet åpnet for straff på opptil et års fengsel for kvinner som tok abort, i tillegg til en bot. Leger som utførte aborter, kunne straffes med opptil to års fengsel.

Loven fra 1953 har de siste årene sjelden blitt håndhevet, men aktivister har argumentert med at kvinner står uten mulighet til å betale for aborter, og at forbudet har resultert i usikre inngrep og sosial utstøtelse.

LES OGSÅ: Sørkoreansk pastor dømt til 15 års fengsel