En klasse fra søndagsskolen i den koptisk-ortodokse Mari Mina-kirken er på piknik i en av Kairos parker. Noen av de yngste barna er i ferd med å korse seg, ser opp på en av lærerne, venter kanskje på en felles bønn før måltidet. Læreren rister på hodet. Det er tydelig at de voksne ønsker å holde en lav profil.