KrF får nemlig 4,2 prosent – en fremgang på 0,5 prosentpoeng. Dermed er KrF over sperregrensen.