– Responsen viser at åpne kirker er viktig for mange, kanskje særlig for de som ikke kommer så ofte i gudstjenestetiden. Kirken skal være relevant for alle, og engasjere seg i folks liv. Åpne kirker bidrar til det, sier kommunikasjonsrådgiver Karianne Hjørnevik Nes i Borg bispedømme.