– Alle anerkjenner at sikkerhet er avgjørende for å få utvikling. Det vi imidlertid er redde for, og må unngå, er endringer som gjør at reelle militær- og forsvarsutgifter kan dekkes over bistandsbudsjettene, sier Solheim, som leder OECDs bistandskomité.