Etter å ha styrt Norge i fire år, gjekk den samla oppslutninga om dei blåblå ned med mindre enn tre prosentpoeng. Langt verre stilt er Venstre og KrF, som Erna Solberg og Siv Jensen har hatt ein styringsavtale med. Dei to sentrumspartia karra seg så vidt over sperregrensa – og ingen av dei to har fleirtal på Stortinget saman med dei blåblå åleine, slik tilfelle er no.