Inn i helgen er det fortsatt uvisst hvilke krav Frp vil servere statsministeren for å fortsette i regjering. Trekker Frp seg, ventes ikke noe lavere støynivå på borgerlig side.