På FN-dagen for funksjonshemmede i dag ønsker Solberg (H) å signalisere at regjeringen satser bredt for å løfte funksjonshemmedes rettigheter, både i Norge og globalt.