– Avgjørelsen om å flytte en prest fra et sted til et annet skjer etter samtaler mellom prest og overordnede. Ingen flyttes mot sin vilje. At Markussen skal avsettes og forflyttes til utlandet bygger på misforståelser, sier kommunikasjonsleder i Oslo katolske bispedømme (OKB), Hans Rossiné.