– Fagerhaug sokn blir sannsynligvis slått sammen med Oppdal sokn fordi de ikke klarer å stille egen liste til menighetsrådsvalget. Prosessen er i gang, men det vil først skje etter valget, sier kirkeverge i Oppdal, Vegard Skjørstad.