– Relikviene er en kanal for Guds nåde, og det er mange eksempler på at mirakler har skjedd i forbindelse med relikvier. I tillegg tror vi at helgenene er enda mer tilstedeværende i relikviene, sier kateket i St. Olav menighet i Oslo, Øyvind Evenstad.