• 85 prosent av befolkningen er medlemmer i Den norske kirke.