Når norsk barnevern griper inn og henter ut barna av utenlandske foreldre kan det bli bråk. Eksemplene har vært flere de siste årene: