Varebilen stod i fergjekø i Bergen. Tollvesenet hadde rutinekontroll av reisande til Danmark. Då døra på den tyskregistrerte bilen blei opna, rann smuglarvarene ut. Tollarane talte opp 1.350 pakkar med 20 bleier i kvar. Det var altså snakk om 27.000 bleier.