– Vi har i ikke har nok medvandrere i menighetene til å følge opp personer som kommer tilbake fra rehabilitering eller fengsel, og ønsker et nyktert liv uten kriminalitet. Det er smertefullt, sier studieleder i diakoni, ved Vid vitenskapelige høgskole, Kari Jordheim.