Det går frem av redaksjonskomiteens innstilling til hva som bør vedtas der det er stridspunkter i Høyres nye partiprogram.