Mirakler må til om en person skal kunne kåres til helgen i Den katolske kirke. Det er Helligkåringskongregasjonen som har ansvar for å undersøke disse miraklene.