To ferske rapporter (se faktaramme) tegner et bilde der stadig mer av klodens rikdom konsentreres på få hender. Aldri før har tidsskriftet Forbes sett en kraftigere vekst i antallet dollarmilliardærer enn på listen de presenterte i går.