– Å legitimere fysisk avstraffelse av barn med Bibelen er en bibelbruk som ikke har noen plass innenfor Den norske kirkes tenkning, mener Stavanger-biskop Erling Pettersen.