For første gang skal kirkeledelsen utarbeide «et basisdokument om hvordan kirken skal og bør bidra i valgkampen».