– Det er vårt samfunnsansvar og vår plikt å vise at muslimer ikke er ekstremister. Muslimene i Norge er først og fremst fredelige, imøtekommende og åpne mennesker, sier Arshad Jamil, som er styreleder i moskeen Islamic Cultural Center (ICC) i Oslo.