Arkitekt Kristine Brembo brukte sin masteroppgave på NTNU til å komme med konkrete forslag til hvordan et asylmottak for barn og ungdom kan lages.