Vekst 2020 var navnet som ble gitt Misjonskirkens visjon for ­perioden 2010-2020. Én viktig satsing var menighetsplanting. Og det har gitt stor suksess, skal man tro Stein Bjørkholt, som har ansvar for nyplantingene i Misjonskirken.