Punktene om livssynssektoren i SVs nye stortingsprogram er mer omfattende enn på to tiår. Søndag gjorde landsmøtet «opprør» og vedtok at barnehageloven og rammeplanene skal bli religions- og livssynsnøytrale.