– Nå blir et helt trossamfunn hengt ut for det enkeltpersoner har gjort, sier Ivan Lykkegård-Holmen, medlem i Guds Menighet og lærer på Ørsnes privatskole.