Den nye tros- og livssynsloven skal vedtas av Stortinget i vår og vil få stor betydning for norske tros- og livssynssamfunn i årene som kommer.