Forvaltningsreformen som Stortinget nå skal behandle, inneholder en rekke punkter som skaper en ramme rundt en kirke som er uavhengig fra staten.