– Med viten og vilje legger KrF opp til et totalforbud mot abort i Norge. Brudd på loven må jo straffes, og da er man helt på nivå med Pro Life-bevegelsen i USA, sier SVs Petter Eide til Vårt Land.